Explore by topic

Hållbar inredning till Boo Gårds Skola

RP har i nära samarbete under flera år jobbat med Nacka Kommun.

Boo Gårds Skola byggdes med plats för 900 elever och Nacka Kommun tog hjälp av RP för att inreda aktivitets- och samlingsrum, offentliga ytor, arbetsplatser, personalrum, konferensrum, utbildningssal, tysta rum och matsal mm.

2023-08-24 | 1 min lästid

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2022: RP – för en bättre värld!

RP fortsätter leverera positiva klimatsiffror, under 2022 var den samlade miljövinningen 2047 ton CO2e.

Läs RP:s hållbarhetsrapport för 2022 här!

2023-07-03 | 1 min lästid

Läs mer

Ictech

Ictech i Linköping är verkligen ett snabbt växande företag.. Bara under senaste året har vi på RP först varit med…

2023-06-30 | 1 min lästid

Läs mer

Så här blir du en dubbel miljöhjälte (och ekonomichefens favorit) 

Om vi backar klockan 3 år hade vi knappast kunna förutse det som har hänt. Pandemi, krig och skenande elpriser har skapat en osäkerhet för företag och organisationer. Det är inte lätt att skapa en bra budget i en ständigt skiftande värld. Hur mycket vågar man köpa? Kommer vi att växa eller krympa? Hur snabbt kan vi anpassa oss till nya förutsättningar? Hur blir de kommande 3 åren? Det vi vet är… att vi inte vet.

2023-01-11 | 1 min lästid

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2021: RP bidrar med ännu större positiv miljöpåverkan!

RP:s verksamhet resulterade under år 2021 i en miljövinning på 1 672 ton CO2e. Det motsvarar 668 800 mil med…

2022-08-15 | 1 min lästid

Läs mer

Sveriges största utbildning till inredare skriver om RP

Inredningskurser.se är Sveriges största utbildning till inredare. Nu skriver de om RP på sin blogg.

2021-12-03 | 1 min lästid

Läs mer

Här är beviset. RP bidrar med positiv miljöpåverkan!

Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam hållbarhetsredovisning för RP-koncernen. Vi är mycket stolta över att…

2021-08-25 | 1 min lästid

Läs mer

Upphandlingsmyndigheten: ”Mycket att spara på nytt tänk för möbler”

Upphandlingsmyndigheten skriver om RP:. Produktionen av kontorsmöbler i Sverige släpper ut motsvarande 150 000 ton koldioxid per år

2021-07-06 | 3 min lästid

Läs mer

Hållbar konsumtion för att bekämpa klimatförändringarna. Men hur?

En stor del i bekämpandet av klimatförändringarna handlar om att förändra våra konsumtionsmönster. Hur kan näringslivet arbeta med frågorna

2021-03-04 | 1 min lästid

Läs mer