Nätverket för hållbara interiörer – 100GRUPPEN

100GRUPPEN är ett nytt nätverk som redan nu består av flera aktörer i inredningsbranschen. Gruppens övergripande mål är att öka förståelsen för värdet av hållbara interiörer och olika aktörers krav och förutsättningar. RP är naturligtvis med.

Nätverket har i grunden bildats utifrån inrednings-arkitekternas behov av att få bättre metoder och verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågorna i projekt. Det har under arbetets gång visat sig att många aktörer i möbel- och inredningsbranschen ser ett behov av att ta fram gemensamma riktlinjer och målsättningar för hållbarhet. Flera andra branscher har redan tagit fram liknande system; exempelvis har byggbranschen kommit långt i miljöbedömningen av byggmaterial. Utvecklingen går mot digitalisering och spårbarheten blir en allt viktigare fråga.
Vilka ligger bakom?

Initiativtagare är LINK arkitektur och WSP, som i samarbete med Konstfack och BIM Alliance organiserade seminariet Framtidens möbel- och materialval för inomhusmiljöer, den 23:e september 2015. För att fortsatt driva arbetet med hållbara interiörer bildades 100GRUPPEN.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA INTERIÖRER

#HÅLLBARAINTERIÖRER

VILL DU VARA MED?  WWW.100GRUPPEN.SE

Ida

Ida Fritzdorf, hållbar inredningskonsult

Låt oss hjälpa dig!

Återbrukad kontorsinredning sparar både miljö och pengar. Men ibland kan det vara svårt att hitta just den där produkten eller lösningen du letar efter. Vi hjälper dig gärna! Helt utan kostnad.

Per-Arne

Per-Arne Andersson, hållbar inredningskonsult

Låt oss hjälpa dig!

Återbrukad kontorsinredning sparar både miljö och pengar. Men ibland kan det vara svårt att hitta just den där produkten eller lösningen du letar efter. Vi hjälper dig gärna! Helt utan kostnad.

Lösningar/nöjda kunderVarukorg
15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856