Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

Nätverket för hållbara interiörer – 100GRUPPEN

100GRUPPEN är ett nytt nätverk som redan nu består av flera aktörer i inredningsbranschen. Gruppens övergripande mål är att öka förståelsen för värdet av hållbara interiörer och olika aktörers krav och förutsättningar. RP är naturligtvis med.

Nätverket har i grunden bildats utifrån inrednings-arkitekternas behov av att få bättre metoder och verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågorna i projekt. Det har under arbetets gång visat sig att många aktörer i möbel- och inredningsbranschen ser ett behov av att ta fram gemensamma riktlinjer och målsättningar för hållbarhet. Flera andra branscher har redan tagit fram liknande system; exempelvis har byggbranschen kommit långt i miljöbedömningen av byggmaterial. Utvecklingen går mot digitalisering och spårbarheten blir en allt viktigare fråga.
Vilka ligger bakom?

Initiativtagare är LINK arkitektur och WSP, som i samarbete med Konstfack och BIM Alliance organiserade seminariet Framtidens möbel- och materialval för inomhusmiljöer, den 23:e september 2015. För att fortsatt driva arbetet med hållbara interiörer bildades 100GRUPPEN.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA INTERIÖRER

#HÅLLBARAINTERIÖRER

VILL DU VARA MED?  WWW.100GRUPPEN.SE

15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856