Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

Därför gynnar ett samarbete med RP miljön

För bättre framtidsutsikter! Som Silversponsor åt Naturskyddsföreningen tar vi ansvar för framtiden och bidrar till Naturskyddsföreningens viktiga arbete för en hållbar utveckling och en bättre miljö.

Återvinning av inventarier är viktigt för miljön. Faktum är att återanvändning utgör den viktigaste formen av återvinning. Med hjälp av RP återvinns alla dina inventarier – med miljön och ditt företag som vinnare. Och det är just det som är vår affärsidé.

Att effektivt nyttja befintliga resurser inom företag och organisationer gör mycket för miljön. Minst sagt. Det är där vi på RP kommer in i bilden. Med oss som samarbetspartner erbjuds företag och organisationer en tydlig överblick av befintliga resurser inom den egna organisationen. Ofta sker detta genom att inventarier bokförs i vår databas. Resultatet blir att inventarier – möbler, mobiltelefoner, datorer, etc. – omfördelas, utnyttjas effektivt alternativt omsätts till kapital. Ingenting slängs. Att samarbeta med RP innebär därför att hjälpa miljön samtidigt som pengar sparas in. Kontakta oss så berättar vi mer om hur enkelt det kan vara att förena miljö och ekonomi.

15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856

Loading...

Cart saved!

Copy link

View all saved carts in My Account

Error!