Bästa formen av återvinning är återanvändning

Recycling Partner, RP, arbetar med att omfördela företags, kommuners och statliga förvaltningars inventarier i syfte att gynna uppdragsgivarens ekonomi och vår miljö.

RPs  verksamhet omfattar en helhetslösning där allt i inventarieväg tas om hand på bästa möjliga sätt.  oftast  knyts kontakterna av kunderna i samband med en större flytt, omorganisation, nyetablering eller vid nedskärning.  inledningsvis  utför RP en inventering av kundens möbler.  Detta  för att sedan komma med ett förslag på  vad  som  kan  återanvändas. Mycket av möblerna går ofta att flytta om inom organisationen och kombineras på nya sätt,  vilket sparar pengar och miljö. Det som inte längre går att använda återvinns och källsorteras.  Kompletteringar görs i första hand med begagnade möbler,  finns inget passande begagnat alternativ tas nya möbler in.

–  Då  vår verksamhet innefattar  hela   processen; planering,  projektering, inköp och eventuell försäljning  av   kontorsmöbler, genomförande av flyttar samt hantering av möbler som antingen ska återvinnas eller återanvändas, anser vi oss vara unika. Det finns företag som jobbar med avveck-lingsprojekt, andra som jobbar med flyttar och ytterligare andra som sysslar med att köpa och sälja möbler, men ingen annan tar i dag ett helhetsgrepp på det sätt som vi gör, konstaterar John Hultberg på RP.

Ida

Ida Fritzdorf, hållbar inredningskonsult

Låt oss hjälpa dig!

Återbrukad kontorsinredning sparar både miljö och pengar. Men ibland kan det vara svårt att hitta just den där produkten eller lösningen du letar efter. Vi hjälper dig gärna! Helt utan kostnad.

Per-Arne

Per-Arne Andersson, hållbar inredningskonsult

Låt oss hjälpa dig!

Återbrukad kontorsinredning sparar både miljö och pengar. Men ibland kan det vara svårt att hitta just den där produkten eller lösningen du letar efter. Vi hjälper dig gärna! Helt utan kostnad.

Lösningar/nöjda kunderVarukorg
15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856