Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

Större utrymme för miljötänk

Ekonomi har alltid varit någonting som legat alla företag varmt om hjärtat, menar John Hultberg, delvis på grund av att det är lätt att överskåda och att mäta ekonomiska resultat. Att mäta sin egen miljöpåverkan är svårare.

Men på RP upplever de att allt fler börjat bli allt mer intresserade av att göra sitt även för allas vår miljö; Corporate Social Responsibility – CSR.

Kännetecknande för RPs kundkrets är att det ofta rör sig om företag och organisationer där man har ett nytänkande och känner ett socialt ansvar.

– Positiva och progressiva människor, med en förståelse för att det företaget gör i samhället ger avtryck, säger Andreas Andersson och passar på att uppmana även kommuner och  statliga förvaltningar att börja köpa och använda begagnat i större utsträckning.

För att som företag själva ta ett extra stort ansvar för miljön har RP bland annat valt att vara så kallad silversponsor åt naturskyddsföreningen. – det innebär att vi stödjer dem med en summa pengar varje år för att bidra till deras viktiga arbete för en hållbar utveckling och en bättre miljö.

15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856