Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

RP månadens företag i Lokaguiden

Bästa formen av återvinning är återanvändning

Recycling Partner, RP, arbetar med att omfördela företags, kommuners och statliga förvaltningars inventarier i syfte att gynna uppdragsgivarens ekonomi och vår miljö. I dagsläget är de 16 anställda med utställning, lager och kontor i Nacka.

RPs verksamhet omfattar en helhetslösning där allt i inventarieväg tas om hand på bästa möjliga sätt. oftast knyts kontakterna av kunderna i samband med en större flytt, omorganisation, nyetablering eller vid nedskärning. inledningsvis utför RP en inventering av kundens möbler. Detta för att sedan komma med ett förslag på vad som kan återanvändas. Mycket av möblerna går ofta att flytta om inom organisationen och kombineras på nya sätt, vilket sparar pengar och miljö. Det som inte längre går att använda återvinns och källsorteras. Kompletteringar görs i första hand med begagnade möbler, finns inget passande begagnat alternativ tas nya möbler in.

– Då  vår verksamhet innefattar hela processen; planering, projektering, inköp och eventuell försäljning  av   kontorsmöbler, genomförande av flyttar samt hantering av möbler som antingen ska återvinnas eller återanvändas, anser vi oss vara unika. Det finns företag som jobbar med avveck-lingsprojekt, andra som jobbar med flyttar och ytterligare andra som sysslar med att köpa och sälja möbler, men ingen annan tar i dag ett helhetsgrepp på det sätt som vi gör, konstaterar John Hultberg på RP.

Från elektronik till möbler

Företaget RP startades 2004  för att,  som kollegan Andreas Andersson uttrycker det, fånga upp en del av slöseriet på svenska företag. Det fanns ett stort behov av att spara vid avvecklingen av inventarier.

– I och med att lokalhyrorna gick upp hade man inte längre möjlighet att spara på så mycket möbler som man gjort tidigare. Lösningen blev oftast soptippen. Från början hanterade RP även mobiltelefoner och datorer i stor utsträckning, men i dag ligger deras fokus på kontorsmöbler.

Tydlig översikt

RPs  samarbetspartners med  kontor över hela Sverige ser ett stort värde i att  få vetskap om hur inventariebeståndet ser ut på de olika orterna och kontoren. Det medför att de kan sitta på sin arbetsplats och omfördela inventarierna och på så sätt nyttja dem på bästa sätt. I dag finns det sällan någon internkommunikation som rör dessa bitar, menar Andreas Andersson. Om man tänker sig exempelvis ett företag i storleksordningen med ca 100 anställda, kan det stå ett oanvänt höj- och sänkbart skrivbord på våning sex men ingen som vet om det på våning fyra där det behövs. Har man då en inventering i en databas får man snabbt en bra överblick och kan använda möblerna på bästa sätt. Är organisationen dessutom geografiskt utspridd får man ännu större effekt då det oftast gör det ännu svårare att hålla koll på vad som är tillgängligt. Finns inte behovet på en ort men på en annan är det bara att flytta möbeln däremellan och på så sätt spara pengar.

Nytt databassystem

RP  är just nu i full gång att utveckla och förbättra sitt databassystem ytterligare. Varje artikel får sin egen streckkodsmärkning med information som kopplar den till en plats samt innehåller en beskrivning om den används, mått, färg etc.

– så kan vi på ett ännu bättre sätt specificera möbelinnehållet för kunden. De ser tydligt vad de har i Karlstad, Umeå och på kontoret i Stockholm. det ger ett bra underlag för beslut. kan man flytta möbler mellan kontoren? Vad  kan säljas av? Vad behöver vi komplettera med? säger John Hultberg.

Fördelen med begagnat

Att köpa begagnade möbler innebär, enligt Andreas och John, två stora fördelar.

– Dels är det naturligtvis ekonomin. I och med att vi jobbar med kända varumärken av hög kvalité så har de en längre livslängd än den tid de oftast används.  I dag är  organisationerna så  snabbrörliga och knyter allt mer kostnader till projekt. Detta medför att det finns en stor mängd bra och moderna begagnade möbler på  marknaden. Sen är det givetvis också miljöaspekten.  Den  bästa formen av återvinning är återanvändning.

Större utrymme förr miljötänk

Ekonomi  har alltid varit någonting som legat alla företag varmt om hjärtat, menar John Hultberg, delvis på grund av att det är lätt att överskåda och att mäta ekonomiska resultat. Att mäta sin egen miljöpåverkan är svårare. Men på RP upplever de att allt fler börjat bli allt mer intresserade av att göra sitt även för allas vår miljö; Corporate Social Responsibility – CSR.

Kännetecknande för RPs kundkrets är att det ofta rör sig om företag och organisationer där man har ett nytänkande och känner ett socialt ansvar.

– Positiva och progressiva människor, med en förståelse för att det företaget gör i samhället ger avtryck, säger Andreas Andersson och passar på att uppmana även kommuner och  statliga förvaltningar att börja köpa och använda begagnat i större utsträckning.

För att som företag själva ta ett extra stort ansvar för miljön har RP bland annat valt att vara så kallad silversponsor åt naturskyddsföreningen. – det innebär att vi stödjer dem med en summa pengar varje år för att bidra till deras viktiga arbete för en hållbar utveckling och en bättre miljö.

15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856