Renoverade kontorsmöbler. Boka en GRATIS konsultation med våra experter.

Re-cykling Partner

Nacka Kommun uppmärksammar företag som underlättar och uppmuntrar till cykling. RP har nu erhållit tre av tre möjliga stjärnor. Mer ur artikeln nedan.  

För RP sitter hållbarhet och miljö djupare än fernissa. Återvinning och att använda resurserna effektivt ingår i företagets DNA. Affärsidén är att kontorsmöbler som inte behövs på ett företag kan användas på ett annat, ibland i omstylat skick.

Hushålla med resurser

– Vi märkte att kontorsmöbler byttes ut och slängdes allt oftare. När till exempel en VD slutar är det vanligt att hela inredningen byts ut. Här såg vi en möjlighet. Grundtanken är självklar – att hushålla med jordens resurser och spara på miljön, men vi driver verksamheten affärsmässigt, säger John Hultberg, marknadschef och en av grundarna.

Hälsosatsning

Att aktivt underlätta för och uppmuntra till cykling är ett sätt att förena företagets miljö- och hållbarhetsprofil med en satsning på medarbetarnas hälsa.

Själv trampar John Hultberg dagligen och året runt de tre milen tur och retur mellan hemmet i Bromma och jobbet i Nacka, något som han anser blir allt smidigare allteftersom cykelvägnätet byggs ut.

– Det är mycket enklare att cykla på vintern än vad många tror. För mig handlar det inte bara om miljö och träning, det är också en stund för mig själv istället för den stress det blir med bil eller kollektivtrafik. När jag jämför tar det faktiskt nästan exakt lika lång tid att cykla som att köra bil. Och då är valet lätt, säger han.

Läs hela artiklen – Kretslopp på cykel

15585

Du missar väl inget?

Är du intresserad av att spara pengar och minska miljöbelastningen? Anmäl dig till vårt trevliga nyhetsbrev!

15856